• CASA JUDETEANA DE PENSII VALCEA

 • Adresa
  Calea lui Traian 157 - 159
 • Telefon
  0250.730.259 | 0250.732.450 | 0350.401.608
 • Legislatie

  –  Hotărârea Guvernului nr. 118 / 2012 privind Statutul Casei Naţionale de Pensii Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu completările și modificările ulterioare;

  – Hotărârea nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

  – Ordinul nr. 1453/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și structura Comisiei centrale de contestații din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice,

  – Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1408/71, din 14 iunie 1971, privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasă în interiorul Comunităţii;

  – Regulamentul nr. 574/1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială a salariaților și membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunității

  – Regulamentul nr. 883/2004 al Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene din 29.04.2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, cu modificările și completările ulterioare;

  – Regulamentul nr. 987/2009 al Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială