• CASA JUDETEANA DE PENSII VALCEA

 • Adresa
  Calea lui Traian 157 - 159
 • Telefon
  0250.730.259 | 0250.732.450 | 0350.401.608
 • Evidenta contribuabili

  Servicii pentru persoane fizice

   

  Încheiere contract de asigurare socială.   

  • Acte necesare: Carte de identitate (B.I.) + copie
  • Cine poate solicita: Titular sau reprezentant cu procură specială.
  • Se elibereaza la: Camera 24

   

  Act adiţional – modificare venit asigurat, reziliere contract de asigurare socială.

  • Acte necesare: Carte de identitate (B.I.) + copie
  • Cine poate solicita: Titular sau reprezentant cu procură specială.
  • Se elibereaza la: Camera 24

   

  Eliberare adeverinţă privind stagiul de cotizare / contract de asigurare

   

  • Acte necesare: Carte de identitate (B.I.) + copie
  • Cine poate solicita: Titular sau reprezentant cu procură specială.
  • Se elibereaza la: Camera 24

   

  Eliberare carnet de muncă pentru asiguraţii cu contract sau declaraţie de asigurare socială.

  • Acte necesare: Carte de identitate (B.I.) + copie
  • Cine poate solicita: Titular sau reprezentant cu procură specială.
  • Se elibereaza la: Camera 24

   

  Eliberare adeverinţă privind stagiul de cotizare – pentru persoane care au lucrat la angajatori cu sediul în Vâlcea.

  • Acte necesare: Carte de identitate (B.I.) + copie
  • Cine poate solicita: Titular sau reprezentant cu procură specială.
  • Se elibereaza la: Camera 24

   

  Eliberare adeverinţă privind stagiul de cotizare – pentru persoane care au lucrat la angajatori cu sediul în alte judeţe.

  • Acte necesare: Carte de identitate (B.I.) + copie
  • Cine poate solicita: Titular sau reprezentant cu procură specială.
  • Se elibereaza la: Camera 26

   

  Eliberare formular E101 – Notificarea calităţii de neasigurat în sistemul de securitate socială din România.

  • Acte necesare: Carte de identitate (B.I.) + copie; Decizie de încetare sau suspendare – dacă a lucrat sau lucrează în ultimul an.
  • Cine poate solicita: Titular sau reprezentant cu procură specială.
  • Se elibereaza la: Camera 24

   

  Relaţii directe privind stagiul de cotizare.

  • Acte necesare: Carte de identitate (B.I.).
  • Cine poate solicita: Titular sau reprezentant cu procură specială.
  • Se elibereaza la: Camera 24

   

  Eliberare copie după scanare carnet de muncă.

  • Acte necesare: Carte de identitate (B.I.) + copie
  • Cine poate solicita: Titular sau reprezentant cu procură specială.
  • Se elibereaza la: Camera 24

   

  Ajutoare de deces pentru asiguraţi şi/sau membrii de familie.

  • Acte necesare:
   • carte de identitate (B.I.) + copie – persoana care ridică ajutorul de deces;
   • adeverinţă de la angajator din care să rezulte că decedatul sau membrul de familie erau asiguraţi (nu erau în C.F.S.) la data decesului;
   • documente doveditoare că s-au făcut cheltuieli de înmormântare (factură, chitanţă sicriu);
   • certificat de deces original + copie;
   • certificat de naştere, certificat căsătorie + copii – persoana care ridică aj. deces.
  • Cine poate solicita: Persoana care a suportat cheltuielile de înmormântare.
  • Se elibereaza la: Camera 26

   

  Servicii pentru persoane juridice:

   

  Eliberare adeverinţă privind stagiul de cotizare angajatorului care solicită formularul A1 – pentru persoanele care au contract de muncă în ultimul an la acest angajator.

  • Acte necesare: Adresă cu persoanele care fac obiectul formularului., Copii C.I. (B.I.) ale persoanelor din adresă.
  • Cine poate solicita: Reprezentantul angajatorului.
  • Se elibereaza la: Camera 24

   

  Declaraţii rectificative pentru perioada 01 aprilie 2001 – 31 decembrie 2010.

  • Acte necesare: Adresă cu motivul rectificărilor, documente doveditoare (hotărâri judecătoreşti, …)
  • Cine poate depune: Împuternicit al angajatorului.
  • Se elibereaza la: Camera 24