• CASA JUDETEANA DE PENSII VALCEA

 • Adresa
  Calea lui Traian 157 - 159
 • Telefon
  0250.730.259 | 0250.732.450 | 0350.401.608
 • Accesul la informatii

  Institutiile publice au obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

  a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice:
  Casa Judeteana de Pensii Vâlcea este organizata si functioneaza ca serviciu public deconcentrat, în subordinea Casei Nationale de Pensii, fiind investita cu personalitate juridica potrivit prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotarârii Guvernului nr. 118/2012 privind Statutul Casei Nationale de Pensii Publice si ale Ordinului nr. 456/11.11.2013 privind aprobarea modificarii organigramei Casei Judetene de Pensii Vâlcea.

  Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 – privind sistemul unitar de pensii publice;
  Statutul;
  b)
  structura organizatorica – organigrama;
  atributiile departamentelor;
  programul de functionare;

  Luni – Joi: 0800 – 1630
  Vineri: 0800 – 1400

  programul de audiente;

  Director Executiv si Director Executiv Adjunct Miercuri 0800-1300
  Relatii cu publicul – Stabiliri pensii Marti, Joi 0830-1400
  Relatii cu publicul – Plati pensii Luni, Vineri 0830-1400


  c)

  numele si prenumele persoanelor din conducerea institutiei publice: Director executiv – Laura-Magdalena VASILACHE
  numele si prenumele functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice: Georgiana-Melania CIUCULESCU

  d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice:
  – denumirea: Casa Judeteana de Pensii Valcea
  – sediul : Calea lui Traian, nr. 157-159, Rm. Valcea, Valcea, cod postal:240227
  – numerele de telefon: 0250 730 259, 0250 732 450, 0350 401 608– numarul de fax: 0250 735 865
  adresa de poștă electronică:
  adresa paginii de Internet: https://cjpvl.ro

  e) sursele financiare:

  – Bugetului Asigurarilor Sociale de Stat;
  – Bugetului de Stat;
  – Fondul de Asigurare pentru Accidente de Munca si Boli Profesionale;

  f) Executia bugetara detaliata;
  Pentru vizualizare apasati butonul <VEZI AICI>; apoi completati:Tip Raport: Executie bugetara detaliata; CIF Entitate Publica: 13587269 apoi Introduceti codul din imagine afisata si apasati butonul <CAUTA>.

  g) programe si strategiile proprii;

  h) Lista cuprinzand documentele de interes public
  – Acte normative din domeniul de activitate;
  – Comunicate / informatii de presa;
  – Formulare diverse;
  – Rapoarte anuale;
  – Date statistice;
  – Anunturi pentru organizarea concursurilor pentru angajare;
  – Informatii de interes public comunicate din oficiu;
  – Declaratii de avere si interese;
  – Materiale informative (ghiduri, pliante, brosuri, etc);

  i) Lista cuprinzand documentele produse sau gestionate:
  – declaratii nominale
  – declaratii de asigurari sociale
  – contracte de asigurare
  – dosare si decizii de pensie si acte aferente
  – dosare medicale si acte aferente
  – dosare pentru acordarea drepturilor prevazute de legi speciale
  – dosare cu accidente de munca si boli profesionale si acte aferente
  – documente pentru acordarea biletelor de tratament
  – documente pentru recuperarea drepturilor incasate necuvenit
  – documente privind activitatea juridica
  – documente contabile
  – diverse alte documente cu raportari si corespondenta

  j) Alte informatii publice:
  depunere petitie on-line
  cerere tip pentru solicitarea de informatii conform Legii 544/2011 privind liberul acces la informatiile de interes public.
  – raportul de activitate
  Codul de conduita al personalului
  declaratii de avere si interese

  k) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate:
  – Depunre reclamatie la conducatorul institutiei publice termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata (Formular).
  – Plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice.