• CASA JUDETEANA DE PENSII VALCEA

 • Adresa
  Calea lui Traian 157 - 159
 • Telefon
  0250.730.259 | 0250.732.450 | 0350.401.608
 • Formular:  – Cerere solicitare informatii.pdf

  Lista cuprinzand documentele de interes public
  – Acte normative din domeniul de activitate;
  – Comunicate / informatii de presa;
  – Formulare diverse;
  – Rapoarte anuale;
  – Date statistice;
  – Anunturi pentru organizarea concursurilor pentru angajare;
  – Informatii de interes public comunicate din oficiu;
  – Declaratii de avere si interese;
  – Materiale informative (ghiduri, pliante, brosuri, etc);

  Lista cuprinzand documentele produse sau gestionate:
  – declaratii nominale
  – declaratii de asigurari sociale
  – contracte de asigurare
  – dosare si decizii de pensie si acte aferente
  – dosare medicale si acte aferente
  – dosare pentru acordarea drepturilor prevazute de legi speciale
  – dosare cu accidente de munca si boli profesionale si acte aferente
  – documente pentru acordarea biletelor de tratament
  – documente pentru recuperarea drepturilor incasate necuvenit
  – documente privind activitatea juridica
  – documente contabile
  – diverse alte documente cu raportari si corespondenta

  Alte informatii publice:
  depunere petitie on-line
  cerere tip pentru solicitarea de informatii conform Legii 544/2011 privind liberul acces la informatiile de interes public.
  – raportul de activitate
  Codul de conduita al personalului
  declaratii de avere si interese

  Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate:
  – Depunre reclamatie la conducatorul institutiei publice termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata (Formular).
  – Plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice.