• CASA JUDETEANA DE PENSII VALCEA

 • Adresa
  Calea lui Traian 157 - 159
 • Telefon
  0250.730.259 | 0250.732.450 | 0350.401.608
 • Informații privind

   AJUTORUL DE DECES

   

  În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces se achită unei singure persoane, care dovedeşte cu documente că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz:

  1. soţul supravieţuitor;
  2. copilul;
  3. părintele;
  4. tutorele;
  5. curatorul;
  6. orice altă persoană.

  Ajutorul de deces se acordă pe baza următoarelor documente:

  • cerere tip pentru acordarea ajutorului de deces;
  • certificat de deces (original şi copie);
  • act de identitate al solicitantului (original şi copie);
  • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
  • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces;

  6) document din care să reiasă contul IBAN al solicitantului ajutorului de deces.

  Dovada că au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces se face cu înscrisuri doveditoare în acest sens (facturi cheltuieli înhumare), sau cu declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ajutorului de deces.

  În cazul persoanelor prevăzute la litera f)(altă persoană) dovada că au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces se face cu înscrisuri doveditoare în acest sens (facturi cheltuieli înhumare), sau prin declaraţie pe propria răspundere autentificată.

  >>>>> Descarca: Declaratie pe proprie raspundere

   

  Cuantumul ajutorului de deces este de

  Perioada In cazul decesului asiguratului sau al pensionarului In cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului
  1 Ianuarie 2018 –  5 Ianuarie 2018 3.131 1.566
  6 Ianuarie 2018 – 14 martie 2019 4.162 2.081
  15 martie 2019 – 8 ianuarie 2020 5.163 2.582
  9 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2020 5.429 2.715

   

  PROGRAM ELIBERARE AJUTOARE DECES

  LUNI si MIERCURI
  08:30 – 12:00 PRIMIRE DOCUMENTE
  12:00 – 14:00 ACHITARE AJUTOARE DECES

  VINERI
  08:30 – 10:30 PRIMIRE DOCUMENTE
  10:30 – 12:00 ACHITARE AJUTOARE DECES

   

  În ultima zi lucrătoare a lunii nu se achită ajutoare deces!